Kursusetasu

TOPi Ujumisklubi poolt korraldatavad ujumiskursused 2019/2020 hooajal:

KURSUSETASU PALUME TASUDA TOPi UJUMISKLUBI ARVELDUSARVELE HILJEMALT ALANUD KURSUSE 2. TUNNIKS

Saaja nimi TOPi Ujumisklubi
Saaja konto EE162200221002107476 
Summa Vastavalt kursusele
Selgitus Lapse nimi, treener, kursuse toimumise päev(ad) ja kellaaeg


KURSUSETASU PALUME TASUDA KOGUSUMMAS

Tasutud õppemaks on käsitletav tulumaksu seaduse mõistes koolituskuluna, millest kuulub tagastamisele 20 % TM.

Koolituskulu tõendamine:
Maksu- ja Tolliamet saab koolituskulude tasumise kohta infot otse haridusasutustelt. Koolidelt saadud info alusel kantakse andmed koolituskulu tasunud inimese eeltäidetud tuludeklaratsioonile. Seetõttu on oluline, et koolile oleks teada koolituskulu tasunud isiku andmed (nimi ja isikukood).

Kui isik ei maksa enda, vaid teise isiku koolituskulude eest, siis soovitame, et makse teostaks ikkagi see isik, kes neid kulutusi hiljem ka deklareerib. Näiteks juhtudel, kui tasutakse koolituskulu oma alaealiste laste või alla 26 aastase, tulu mittesaava isiku eest. Vastasel juhul ei ole võimalik tagantjärgi tõendada, kes tegelikult koolituskulu tegi.

Maksumaksja võib eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja
annetusi maha arvata kokku kuni 1920 eurot, kuid mitte rohkem kui 50%
ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust.

Allikas: Maksu- ja Tolliamet