Parent confirmation

MÄÄRA ENDA VÕI OMA LAPSE SPORDIKLUBI SIIN!

NB! Kinnitust 2011. aasta sporditegevuse toetuse määramiseks saab teha kuni 01.12.2010.

Süsteem avatakse uuesti pärast spordiklubide või -koolidega lepingu sõlmimist (jaanuar-veebruar) ning uus kinnitus tuleb teha juhul kui harrastaja vahetab spordiklubi ja asendatakse sealt äraläinud pearaha saajaga.

Kinnitus tuleb tühistada, kui harrastaja spordiklubist lahkub.

Lapse/harrastaja elektrooniline autentimine läbi riigiportaali päringute süsteemi:

Teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja (üldjuhul lapsevanem) peab läbi riigiportaali http://www.eesti.ee/ elektrooniliselt kinnitama, millisele spordiklubile või -koolile sporditegevuse toetus eraldatakse. Kinnituse peab tegema ka juhul kui harrastaja on lisatud ainult ühe spordiklubi või -kooli nimekirja.

Otsetee riigiportaali päringute süsteemi:

LAPSEVANEM, SISENE SIIT (lapse/harrastaja seaduslik esindaja)

HARRASTAJA, SISENE SIIT (üldjuhul täisealine harrastaja)