Course fee

TOPi Ujumisklubi poolt korraldatavad ujumiskursused 2012/2013 hooajal:

Kursuse tasu palume tasuda TOPi Ujumisklubi arveldusarvele HILJEMALT ALANUD KURSUSE KOLMANDAKS TUNNIKS. 

Saaja nimi TOPi Ujumisklubi
Saaja konto 221002107476 
Summa Vastavalt kursusele
Selgitus Lapse nimi, treener, kursuse toimumise aeg


KURSUSE TASU PALUME TASUDA KOGUSUMMAS.
Lapse puudumisel haiguse tõttu järjest rohkem kui 2 nädalat palume sellest teatada treenerile Emaili või telefoni teel.
Tasutud õppemaks on käsitletav tulumaksu seaduse mõistes koolituskuluna, millest kuulub tagastamisele 21% TM

Koolituskulu tõendamine:
Maksu- ja Tolliamet saab koolituskulude tasumise kohta infot otse haridusasutustelt. Koolidelt saadud info alusel kantakse andmed koolituskulu tasunud inimese eeltäidetud tuludeklaratsioonile. Seetõttu on oluline, et koolile oleks teada koolituskulu tasunud isiku andmed (nimi ja isikukood).

Kui isik ei maksa enda, vaid teise isiku koolituskulude eest, siis soovitame, et makse teostaks ikkagi see isik, kes neid kulutusi hiljem ka deklareerib. Näiteks juhtudel, kui tasutakse koolituskulu oma alaealiste laste või alla 26 aastase, tulu mittesaava isiku eest. Vastasel juhul ei ole võimalik tagantjärgi tõendada, kes tegelikult koolituskulu tegi.

Tuleb arvestada sellega, et maksustatavast tulust ei tehta mahaarvamisi piiramatult. Tasutud koolituskulu, kingitusi, annetusi ning ametiühingu sisseastumis- ja liikmemakse ning eluasemelaenu intressi kogusummat ei võeta arvesse rohkem, kui 50 000 krooni maksumaksja kohta ega rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja tulust.

Allikas: Maksu- ja Tolliamet