Kursusetasu

TOPi UJUMISKLUBI POOLT KORRALDATAVAD UJUMISKURSUSED

2023/2024 HOOAJAL TOIMUVAD UJUMISKURSUSED

                                                       igakuine kursusetasu∗
KURSUS I       E,K 17:30                     85 EURi

KURSUS II      T 17:45 (1x n.)             55 EURi 

KURSUS III     E,K 18:30                     85 EURi

KURSUS IV    R 17:15  (1x n.)            55 EURi

KURSUS V     R 18:15 (1x n.)             55 EURi

MERIVÄLJA LASTEAED                    55 EURi

 * Tallinna linna või Viimsi valla lastele, kes kvalifitseeruvad omavalitsuse sporditegevuse toetusele (aastal 2023 saavad toetust 2003.-2015. aastal sündinud lapsed, aastal 2024 2004.-2016. aastal sündinud lapsed) ja kelle spordiklubiks määratakse TOPi Ujumisklubi, on igakuine kursusetasu 15 EURi soodsam. 

‹ Kursusetasu sisaldab tunde juhendajaga vastavalt õppuri tasemele ning õppeplaanile klubi spordibaasis. Õppetöö kestab septembrist juuni keskpaigani.

Registreerides lapse ujumiskursustele, nõustute ja täidate järgnevaid maksetingimusi:

‹ Ujumistundidest puudumine ei vabasta kursusetasu tasumise kohustusest. Õpilase haigestumise või puudumise korral, palume sellest teavitada lapse treenerit e-posti või telefoni teel. Õpilase puudumisel rohkem kui kolm nädalat, tuleb tasuda lapse kohamaks 40 EURi.

Kursusetasu palume tasuda TOPi Ujumisklubi arveldusarvele HILJEMALT JOOKSVA KUU 10. KUUPÄEVAKS

Saaja nimi TOPi Ujumisklubi
Saaja konto EE162200221002107476 
Summa lapse ujumiskursuste igakuine kursusetasu
Selgitus Lapse nimi, treener, kursuse toimumise päev(ad) ja kellaaeg, kuu*

* kuu, mille eest tasutakse kursusetasu

‹ Soovides kursused lõpetada, palume sellest teavitada lapse treenerit e-posti või telefoni teel. Etteteatamise aeg on 1 kuu. Lepingu lõpetamise eelduseks on kõik tasutud arved.

‹ Klubi ei hüvita täies mahus ametivõimude poolt kohaldatavate piirangute tõttu ette tulevaid tõrkeid (nt. klubist olenemata asjaoludel ei ole võimalik viia läbi ujumiskursuste õppetunde). Võimaluse korral asendatakse klubi poolt asendustunnid kindlal ajavahemikul. Ajaliseks piiranguks oleks jooksev hooaeg. Asendused toimuvad ainult sel juhul kui riigi poolt on määratud tundide toimumise ajutine keeld või klubi algatusel on jäänud ära ujumistunnid. Muul juhul ei võimaldata asendustunde.

‹ Tasutud õppemaks on käsitletav tulumaksu seaduse mõistes koolituskuluna, millest kuulub tagastamisele 20 % TM.

Koolituskulu tõendamine:
Maksu- ja Tolliamet saab koolituskulude tasumise kohta infot otse haridusasutustelt. Koolidelt saadud info alusel kantakse andmed koolituskulu tasunud inimese eeltäidetud tuludeklaratsioonile. Seetõttu on oluline, et koolile oleks teada koolituskulu tasunud isiku andmed (nimi ja isikukood).

Kui isik ei maksa enda, vaid teise isiku koolituskulude eest, siis soovitame, et makse teostaks ikkagi see isik, kes neid kulutusi hiljem ka deklareerib. Näiteks juhtudel, kui tasutakse koolituskulu oma alaealiste laste või alla 26 aastase, tulu mittesaava isiku eest. Vastasel juhul ei ole võimalik tagantjärgi tõendada, kes tegelikult koolituskulu tegi.

Maksumaksja võib eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja
annetusi maha arvata kokku kuni 1920 eurot, kuid mitte rohkem kui 50%
ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust.

Allikas: Maksu- ja Tolliamet