Õppemaks

Augustis 2008.a loodi TOPi Ujumisklubi juurde TOPi Ujumiskool.

TOPi Ujumiskooli 2022/2023 hooaja kõikide treeninggruppide igakuised õppemaksud on järgmised:

                                                           igakuine õppemaks                     spordiklubi kinnitusega igakuine õppemaks

PÕHIKOONDIS                                        135 EURi                                                      120 EURi

TREENING II (võistlejad)                        100 EURi                                                       85 EURi

TREENING III                                            85 EURi                                                        70 EURi

TREENING IV (harrastajad)                     85 EURi                                                        70 EURi

TREENING V (harrastajad)                      85 EURi                                                        70 EURi

∗ TALLINNA LINNA VÕI VIIMSI VALLA LASTELE, KELLE SPORDIKLUBIKS MÄÄRATAKSE TOPi UJUMISKLUBI, ON IGAKUINE ÕPPEMAKS  15 EURi (KOV TOETUSE) VÕRRA SOODSAM.
Aastal 2023 saavad toetust 2003.-2015. aastal sündinud lapsed.

‹ 1x nädalas ujumise igakuine õppemaks on 55 EURi.

‹ Õppemaks sisaldab treeninguid vastavalt õppuri tasemele ning õppeplaanile klubi põhibaasis.

‹ Treeningtundidest puudumine ei vabasta õppemaksu tasumise kohustusest. Õpilase puudumisel treeningtööst rohkem kui kolm nädalat, tuleb tasuda lapse kohamaks 40 EURi. Klubi põhikoondisel kehtib igakuine õppemaks täies ulatuses.

‹ Õpilase pikemaajalise haigestumise või puudumise korral, palume sellest teavitada lapse treenerit e-posti või telefoni teel.

‹ Klubi ei hüvita täies mahus ametivõimude poolt kohaldatavate piirangute tõttu ette tulevaid tõrkeid (nt. klubist olenemata asjaoludel ei ole võimalik viia läbi treeningtunde).

‹ Õppemaksu palume tasuda TOPi Ujumisklubi arveldusarvele hiljemalt  jooksva kuu 10. kuupäevaks

Saaja nimi TOPi Ujumisklubi
Saaja konto EE162200221002107476 
Summa lapse treeninggrupi õppemaks
Selgitus lapse nimi, treener, kuu*


*
kuu, mille eest tasutakse liikmemaksu

‹ Tasutud õppemaks on käsitletav tulumaksu seaduse mõistes koolituskuluna, millest kuulub tagastamisele 20% TM.