Õppemaks

Augustis 2008.a loodi TOPi Ujumisklubi juurde TOPi Ujumiskool.

TOPi Ujumiskooli 2022/2023 hooaja kõikide treeninggruppide igakuised õppemaksud on järgmised:

                                                           igakuine õppemaks                     spordiklubi kinnitusega igakuine õppemaks

PÕHIKOONDIS                                        135 EURi                                                      120 EURi

TREENING II  (võistlejad)                     135 EURi / 85 EURi                                    120 EURi / 70 EURi

TREENING III                                            85 EURi                                                         70 EURi

TREENING IV (harrastajad)                     85 EURi                                                        70 EURi

TREENING V (harrastajad)                      85 EURi                                                        70 EURi

∗ TALLINNA LINNA VÕI VIIMSI VALLA LASTELE, KELLE SPORDIKLUBIKS MÄÄRATAKSE TOPi UJUMISKLUBI, ON IGAKUINE ÕPPEMAKS  15 EURi (KOV TOETUSE) VÕRRA SOODSAM.
Aastal 2023 saavad toetust 2003.-2015. aastal sündinud lapsed, aastal 2024 2004.-2016. aastal sündinud lapsed.

‹ 1x nädalas ujumise igakuine õppemaks on 55 EURi.

‹ Õppemaks sisaldab treeninguid vastavalt õppuri tasemele ning õppeplaanile klubi põhibaasis.

Registreerides lapse treeningrühma, nõustute ja täidate järgnevaid maksetingimusi:

‹ Treeningtundidest puudumine ei vabasta õppemaksu tasumise kohustusest.

Õpilase puudumisel treeningtööst rohkem kui kolm nädalat, tuleb tasuda lapse kohamaks 40 EURi. Klubi põhikoondisel kehtib igakuine õppemaks täies ulatuses.

‹ Õpilase pikemaajalise haigestumise või puudumise korral, palume sellest koheselt teavitada lapse treenerit e-posti või telefoni teel.

‹ Soovides treeningud lõpetada, palume sellest teavitada lapse treenerit e-posti või telefoni teel. Etteteatamise aeg on 1 kuu. Lepingu lõpetamise eelduseks on kõik tasutud arved.

‹ Klubi ei hüvita täies mahus ametivõimude poolt kohaldatavate piirangute tõttu ette tulevaid tõrkeid (nt. klubist olenemata asjaoludel ei ole võimalik viia läbi treeningtunde).

‹ Õppemaksu palume tasuda TOPi Ujumisklubi arveldusarvele hiljemalt  jooksva kuu 10. kuupäevaks

Saaja nimi TOPi Ujumisklubi
Saaja konto EE162200221002107476 
Summa lapse treeninggrupi õppemaks
Selgitus lapse nimi, treener, kuu*


*
kuu, mille eest tasutakse liikmemaksu

‹ Tasutud õppemaks on käsitletav tulumaksu seaduse mõistes koolituskuluna, millest kuulub tagastamisele 20% TM.